Aleš Smutný

Aleš Smutný

Ředitel odboru regulace
finančního trhu II, ČNB
Panelová diskuze
Distribuce investičních produktů bonitní klientele – novinky v chystané legislativě

Malý sál

13:15 – 14:15

Bio:
Aleš Smutný působil na Komisi pro cenné papíry a v advokátní kanceláři Salans (dnes Dentons). V současnosti vede v ČNB tým zaměřený na nastavení a výklad pravidel kapitálového trhu, ESG, AML, vybraných otázek bankovnictví a dalších oblastí. Přes 10 let vyučoval regulaci kapitálového trhu na VŠE a je hlavním autorem komentáře k zákonu o bankách (C.H. Beck 2019) a spoluautorem komentáře k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu (C.H. Beck 2011) a občanskému zákoníku (Leges 2015 – dosud).