Jan Tabášek

Jan Tabášek

Vedoucí marketingu MSID
Přednáška
Transformace Moravskoslezského kraje a jeho příležitosti

UČEBNA A

11:30 – 12:00

Anotace přednášky:
Poznejte budoucí proměnu našeho kraje, která otevírá několik atraktivních příležitostí. Dotýkajíce každého segmentu, který ovlivňuje a rozvíjí region. Na workshopu se dotkneme potenciálu brownfieldů, transformačních projektů, programu POHO 2030, energetiky a image kraje.