Tomáš Voltr

Tomáš Voltr

Výkonný ředitel
Energy financial group a.s.
Přednáška:
Investice do zelené energetiky, dluhopisy a ESG v dobách krizí

Velký sál

11:50 – 12:20

Bio:
Tomáš Voltr je spoluzakladatel, místopředseda správní rady a výkonný ředitel finanční skupiny Energy Financial group a.s., která se soustředí zejména na investice do obnovitelných zdrojů a recyklaci kuchyňského odpadu pro obce a firmy. Od založení skupiny roku 2016 se věnuje především řízení dílčích projektů společnosti a jejich financování, přičemž na oblast finančního managementu a investičního poradenství se zaměřuje již několik let.
Anotace přednášky:
Investice do biometanu a obnovitelných zdrojů částečně urychlily i covid a válka. Jak je získat a využít pro projekty, které mají pozitivní dopad na celou společnost, ví Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny Energy financial group a.s. (EFG). Ve své přednášce představí zástupce EFG jakožto českého lídra na trhu s biometanem možnosti financování zařízení pro výrobu této zelené alternativy zemního plynu, jakožto i výhody zavedení ESG principů do investiční strategie firmy.