JANA BRODANI

Jana Brodani

výkonná ředitelka
Asociace pro kapitálový trh ČR
Panelová diskuze
Distribuce investičních produktů bonitní klientele – novinky v chystané legislativě

Malý sál

13:15 – 14:15

Bio:
Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M., MBA Absolvovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, právnické studium LL.M. na University of London a postgraduální program na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Momentálně je doktorandkou na Katedře financí Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2009 je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky. Zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA, kde reprezentuje Českou republiku. Od roku 2017 řídí činnost CFA Society Czech Republic. Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích a publikuje v odborných publikacích. Dlouhodobě se věnuje tématům zajištění na stáří, efektivitě kapitálového trhu a otázkám zastoupení žen ve finančním sektoru a investování žen.