Jiří Cimpel

Privátní investiční poradce, wealth manager
Jiří Cimpel pomáhá podnikatelským rodinám chránit a rozvíjet jejich rodinné bohatství. Jeho práce s klienty zdaleka překračuje pouhou oblast investic. Běžně s klienty otevírá témata smyslu a budoucnosti jejich majetku a pomáhá jim najít cestu, jak majetek spravovat v rámci rodiny po mnoho generací. V podnikatelských rodinách pomáhá s přípravou rodinných ústav, řídí rodinné rady a vytváří architekturu rodinných majetkových struktur. Firma Cimpel & partneři přináší do ČR model honorovaného investičního poradenství a wealth managementu, který je běžný například ve Velké Británii nebo v USA. Jsou členy britské asociace nezávislých finančních poradců FEIFA a pravidelně se v Londýně setkávají s kolegy nejen z Velké Británie, aby své služby neustále vystavovali srovnání se zahraniční konkurencí.
COLORS STAGE
13:00 – 13:50

Maximální efektivita aneb Wealth Management v praxi

Královskou disciplínu investičního poradenství probereme od A do Z. Zaměříme se na komplexní správu majetku, regulační výzvy a inovativní přístupy. Nasdílíme zkušenosti s diverzifikací portfolia, minimalizací rizika i s efektivními strategiemi pro přenos majetku mezi generacemi. V diskuzi porovnáme různé směry a uchopení Wealth Managementu, které svými bohatými zkušenostmi představí profesionálové z oboru. Tato inspirativní diskuze si zaslouží vaši pozornost.